Fafo-rapporter

Rapportsøk

LHBT i arbeidslivet
En kunnskapsgjennomgang

Vidar Bakkeli og Arne Backer Grønningsæter

Fafo-rapport 2013:25

Nettutgave

Forskningstema: Lønns- og arbeidsvilkår

Prosjekt: LHBT i arbeidslivet

Forskere på Fafo: Arne Backer Grønningsæter

Hva vet vi om lesbiske, homofile, bifile og transpersoner i arbeidslivet? Det var spørsmålet som lå bak denne studien. Vi har gått igjennom norsk og internasjonal forskning, intervjuet informanter fra organisasjoner i arbeidslivet og sett på diskrimineringssaker i Norge, Sverige og Storbritannia. Det er behov for mer kunnskap om holdninger, arbeidsmiljø og diskriminering, samt om tiltak som kan motvirke diskriminering og skape åpne og inkluderende arbeidsplasser.

Utgitt: 2013 Id-nr.: 20315