Fafo-rapporter

Rapportsøk

Lærevilkår i norsk arbeidsliv
Utjevning eller mot nye kompetansegap?

Hedda Haakestad og Erika Braanen Sterri

Fafo-rapport 2015:09

Nettutgave

Forskningstema: Livslang læring

Forskere på Fafo: Erika Braanen Sterri, Hedda Haakestad

Gode lærevilkår på jobben og et gratis og velutbygget utdanningssystem er sentrale betingelser for at norsk arbeidsliv har klart å kombinere små lønnsforskjeller og høy produktivitet.  I denne rapporten retter vi blikket mot trekk i arbeidsmarkedet som kan peke mot økt polarisering mellom grupper arbeidstakere, og spør: Går vi mot et økt kompetansegap i norsk arbeidsliv? Spørsmålet undersøkes med utgangspunkt i arbeidstakeres utdanningsnivå og ansettelsesforhold. Vi undersøker også om lærevilkårene i bygg- og anleggsbransjen har endret seg som følge av de siste tiårenes arbeidsinnvandring til næringen.  

Utgitt: 2015 Id-nr.: 20414