Publikasjoner

Rapportsøk

When poverty meets affluence
Migrants from Romania on the streets of the Scandinavian capitals

Anne Britt Djuve, Jon Horgen Friberg, Guri Tyldum and Huafeng Zhang

Other Fafo-publications 2015

Web edition

Forskningstema: Arbeidsinnvandring, Levekår og fattigdom

Prosjekt: When poverty meets affluence: Migrant street workers in Scandinavia

Forskere på Fafo: Jon Horgen Friberg, Guri Tyldum, Huafeng Zhang

Er tiggerne på Oslos gater egentlig fattige? Havner pengene de samler inn i lommene på bakmenn? Er tigging et skalkeskjul for kriminalitet? Hvordan behandles de tilreisende av politi, vektere og den jevne nordmann? Er det forskjeller på hvordan norske, danske og svenske myndigheter forholder seg til denne migrasjonen? Dette er spørsmål som belyses i denne rapporten.

I rapporten belyses konsekvensene av ulik politikk, både når det gjelder hvilke grupper som drar hvor, og hvilke overlevelsesstrategier migrantene velger. Slik kunnskap kan danne grunnlag for debatten om politiske responser på grenseoverskridende fattigdomsproblematikk. Prosjektet er finansiert av det danske Rockwoolfondet

Utgitt: 2015 Id-nr.: 954