Kunnskap om arbeidsliv, utdanning, velferd og migrasjon nasjonalt og internasjonalt
Søk i fafo.no
Feil bruk av tall om søndagsåpne butikker

04. september 2015

Fafo-rapporten «Arbeidskraftbehov ved søndagsåpne butikker» tas til inntekt for at søndagsåpne butikker vil skape 20 000 nye arbeidsplasser.

Mens det finnes en bred forskingslitteratur som omhandler arbeidstakerorganisasjonene, har arbeidsgiverorganisasjonene i mindre grad vært gjenstand for forskning og systematisk analyse. Formålet med dette notatet er å dokumentere utviklingen fra 2000, fram til i dag.

Notatet ser på hvordan arbeidsgivernes organisasjonsstruktur og organisasjonsgrad har utviklet seg fram til i dag. Er det blitt færre og større organisasjoner? Ser vi en maktkonsentrasjon i større og færre arbeidsgiverorganisasjoner, eller ser vi en fragmentering? Og i hvilken grad har endringene ført til økt konkurranse mellom ulike organisasjoner på arbeidsgiversiden?

Rapporten kartlegger holdninger til, og arbeidsmiljø for, personer med LHBT-identitet ansatt i Den norske kirke. Et flertall av ansatte har åpne holdninger til LHBT og spørsmål om arbeidsmiljø gir positive svar. Men det skjer også diskriminering og det oppleves som en stor belastning å tilhøre en gruppe hvor legitimiteten på arbeidsplassen stadig er under diskusjon.

I 2017 ble Ubers foretrukne forretningsmodell – Uber Pop – trukket fra det norske markedet. Etter 1. november kan de gjenoppstå – i følge med lignende tjenester som Lyft og Bolt, skriver Sigurd M. N. Oppegaard i en kronikk på FriFagbevegelse.no.

Usikkerhet borte og sterk vekst hjemme. Norges desidert største gruppe arbeidsinnvandrere det siste tiåret – polakkene – begynner å få mange grunner til ikke å dra til Norge for å jobbe. Les et referat fra hva den polske ambassadøren til Norge, Iwona Woicka-Żuławska, mente om saken på Fafo Østforums seminar 6. oktober.

For å undersøke effekter av opplæringstilbud til nyankomne elever, må mer og bedre data registreres, viser ny rapport fra NIFU og Fafo

Tone Fløtten og Roy A. Nielsen har skrevet et kunnskapsgrunnlag for regjeringens nye strategi for barn som vokser opp med lav inntekt. Fløtten holdt i den forbindelse et innlegg under lanseringsseminaret 16. oktober, hvor også statsminister Erna Solberg, barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad og kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby deltok.

Flere nyheter

 

Vi er Fafo

Fafo er en frittstående samfunnsvitenskapelig forskningsstiftelse som utvikler kunnskap om vilkårene for deltakelse i arbeidsliv, organisasjonsliv, samfunn og politikk, om sammenhengene mellom politikk og levekår, og om demokrati, utvikling og verdiskaping. 

Vi ser det som særlig viktig å løfte fram perspektivene til arbeidstakere og de som står ufrivillig utenfor arbeidslivet.

Den akademiske staben i Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning teller 62 forskere. De har bakgrunn fra sosiologi, statsvitenskap, sosialantropologi, samfunnsøkonomi, ernæringsfysiologi, historie og jus. I Samfunnsøkonomisk analyse jobber det 15 samfunnsøkonomer. Til sammen er det 90 ansatte på Fafo.