Skip to main content

Nyhet

All vår forskning om deltidsarbeid

Regjeringen ønsker å skjerpe reglene for retten til heltidsstilling. Fafos forskning er sentral for å forstå problematikken med deltid og heltid. Vi har derfor laget en samleside hvor du kan finne vår mest relevante forskning, forskere og debatter om deltid.
  • Publisert: 01. februar 2022