Skip to main content

Nyhet

Anna Hagen Tønder ny forskningsleder for migrasjon, integrasjon og kompetanse

Anna Hagen Tønder er ansatt som ny leder for gruppe for migrasjon, integrasjon og kompetanse. Hun er i dag seniorforsker ved gruppe for arbeidslivsorganisering og arbeidsmarked og starter i sin nye stilling i løpet av våren. 

Anna har vært forsker ved Fafo siden 1999. Hun har i hovedsak jobbet med forskningsprosjekter om fag- og yrkesopplæring og livslang læring. Boka Yrkesfagene under press fra 2014 handler blant annet om hvordan økt arbeidsinnvandring påvirker norsk fag- og yrkesopplæring. Sammen med Jon Erik Dølvik leder Tønder for tiden det forskningsrådsfinansierte prosjektet «Moving trades», et komparativt prosjekt om forholdet mellom arbeidsinnvandring og utvikling og bruk av faglært arbeidskraft. Tønder var medlem av det regjeringsoppnevnte Liedutvalget, som har foreslått endringer i struktur og innhold i videregående opplæring.

  • Publisert: 05. mars 2021