Nyheter
«App-jobber» søker seg til randsonen
En ny artikkel gransker møtet mellom plattformarbeid og den «norske arbeidslivsmodellen» gjennom en analyse av framveksten av plattformarbeid i drosjenæringen og renholdsbransjen. Generelt finner Erik T. Valestrand og Sigurd M. N. Oppegaard at plattformselskapene i svært liten grad har utfordret reguleringen av lønns- og arbeidsvilkår, men snarere funnet seg til rette i norsk arbeidsliv ved å utnytte randsonene av arbeidslivsmodellen, etablere seg i allerede «gigifiserte» bransjer og tilpasse seg ansettelsesmodellene som kjennetegner disse.

14. november 2022