Skip to main content

Nyhet

Artikkel: Utfordrer luftforurensning det kinesiske kommunistpartiets legitimitet?

Luftforurensning trekkes ofte frem som en utfordring for det kinesiske kommunistpartiets legitimitet blant Kinas befolkning. Men ingen har brukt nasjonalt representative data til å undersøke om det er systematisk sammenheng mellom luftforurensning, miljøbevissthet, og holdninger til politikk og myndigheter i Kina.

I denne artikkelen undersøkte Hedda Flatø derfor sammenhenger mellom luftforurensning og tillit til myndigheter på lokalt, regionalt og sentralt nivå i Kina. Hun foretok statistiske analyser av nasjonalt representative data fra spørreundersøkelser om holdninger til ulikhet og velferd foretatt på to ulike tidspunkt, i kombinasjon med satellitt-baserte estimater for luftkvalitet og data fra offentlige registre.

Resultatene tyder på at kinesiske borgere som mener luften der de bor er av dårlig kvalitet har lavere sannsynlighet enn andre for å uttrykke tillit til myndigheter på lokalt og regionalt nivå. Luftforurensning hadde ingen signifikant sammenheng med sannsynlighet for å uttrykke tillit til sentrale myndigheter. Studien bidrar til litteratur om forskjeller i tillit til myndigheter på ulike administrative nivå i Kina. Den viser forskjeller i konsekvenser av miljøproblemer for institusjonell tillit over tid samt forskjeller i konsekvenser når luftforurensning måles med naturvitenskapelige instrumenter sammenlignet med subjektive opplevelser av fenomenet. 

 


 

Artikkelen  ble utarbeidet som del av prosjektet "Airborne" ved Universitetet i Oslo og er basert på data fra et Fafo-prosjekt om velferd og ulikhet i Kina. 

Her finner du mer informasjon og lenke til selve artikkelen

Lenke til airborne

Lenke til Fafo-prosjektet

 
  • Publisert: 28. mai 2021