Skip to main content

Nyhet

Den flytende lojaliteten

Nyheter | 20. desember 2019 | Alf Tore Bergsli

Innføringen av et pålagt tiltak for matematikkundervisningen i Oslo-skolen ble innledningsvis preget av en ovenfra-og-ned-strategi og praktiske problemer som vakte motstand på de enkelte skolene. Ettersom tiltaket ble forankret og ledet til samarbeid snudde denne mistroen til engasjement og velvillig samarbeid. Dette viser hvordan lojalitet formes prosessuelt, i form av at det endres over tid og at det ikke er et enten–eller-fenomen, påpeker Kaja Reegård og Jon Rogstad i en ny artikkel i Norsk Pedagogisk Tidsskrift.

Publisert: 20. desember 2019