Skip to main content

Nyhet

Disputas: The making of immigrant clients: An ethnographic study of categorisation work in the Norwegian Labour and Welfare Administration (NAV)

Onsdag 12. januar skal Fafos Maria Gussgard Volckmar-Eeg disputere for graden Philosophiae doctor i ph.d.-programmet i samfunnsvitenskap ved Universitetet i Stavanger.
Volckmar-Eeg vil forsvare avhandlingen: The making of immigrant clients: An ethnographic study of categorisation work in the Norwegian Labour and Welfare Administration (NAV).

Tema for prøveforelesning: «Hva kan et begrep som interseksjonalitet tilby til forståelsen av de kategoriseringsprosesser som finner sted i menneskebehandlende institusjoner? Diskuter relevansen av å anvende et interseksjonalitetsbegrep i din studie».

Prøveforelesning kl. 10:00 og disputas kl. 12:00. Prøveforelesning og disputas vil foregå i Kjølv Egelands hus, E-164 og i tillegg blir det streamet via Zoom for dem som ikke kan møte opp fysisk.

Mer informasjon på Universitetet i Stavangers nettsider.

  • Publisert: 04. januar 2022