Skip to main content

Nyhet

Et mer bærekraftig Unio

Åge Arild Tiltnes og Tor Halvorsen har skrevet et debattnotat om hvordan hovedorganisasjonen Unio arbeider for å oppfylle FNs bærekraftsmål. Med referanse til noen av målene presenteres (mulige) målkonflikter, og det inviteres til refleksjon om hvordan Unio og Unios medlemsforbund kan styrke sitt arbeid med bærekraftsmålene framover, både sentralt og lokalt.
  • Publisert: 26. mai 2021