Skip to main content

Nyhet

Evaluering av fagfornyelsen i yrkesfagene

Nyheter | 18. september 2023 | Stein Roar Fredriksen
Fafo, NIFU og OsloMet gjennomfører en forskningsbasert evaluering av fagfornyelsen i yrkesfagene. Nå er andre delrapport fra evalueringen klar. Her ser forskerne blant annet på overgangene i utdanningsløpet, relevansen for arbeidsmarkedet, lærernes og elevenes erfaringer, med vekt på Vg2, og på implementeringen av nye læreplaner i bedrift (vg3).
Publisert: 18. september 2023