Skip to main content

Nyhet

Fafo følger årets tariffoppgjør

På Lønnsoppgjør.no vil våre arbeidslivsforskere fortløpende analysere utviklingen innen årets tariffoppgjør. De første artiklene er nå ute – om hvilke krav vi kan vente oss og om Teknisk beregningsutvalgs rapport om forventet lønnsvekst. Nettsidene er en del av aktivitetene i et forsknings- og utredningsavtale om det kollektive arbeidslivet som Fafo utfører på oppdrag av Arbeids- og sosialdepartementet. Formålet med nettsiden er bidra til økt kunnskap om de sentrale lønnsforhandlingene.

  • Publisert: 28. februar 2020