Skip to main content

Nyhet

Fafo på Arendalsuka

Det blir Fafo-deltakelse under Arendalsuka også i år. Selv om vi ikke stiller med Fafobåten, er vi til stede med egne arrangementer og deltakelse på andres program. Her har vi samlet de arrangementene vi deltar på slik at du kan finne oss i Arendal fra 16. til 20. august.

Forskningsfrokost: Utlysning - en barriere for heltidskultur?

Til tross for mange politiske vedtak og mange lokale innsatser for heltidskultur, er det fremdeles slik at de fleste stillinger i helse- og omsorgssektoren lyses ut som deltidsstillinger. Det å endre utlysningspraksis fra deltidsstillinger til heltidsstillinger er en nøkkel for å nå målet om heltid som norm i sektoren. Delta på KS' forskningsfrokost og hør Fafo og KS konsulent legge fram en ny rapport om barrierer for heltidskultur og presentere verktøy som kommunene kan ta i bruk i eget arbeid.

Arrangør: KS Kommunenes organisasjon
Fafo-deltaker: Leif E. Moland
Sted: Lille Hotell
Tirsdag 17/8 2021 08:00 - 09:00

Demokrati i arbeidslivet - bare for de store arbeidsplassene?

At ansatte får mulighet til å påvirke de beslutninger som arbeidsgiver tar, er viktig både av hensyn til et demokratisk arbeidsliv og for produktiviteten i virksomheten. Organisasjonene i arbeidslivet vil det, politikerne vil det. Men får vi det til?

Arrangør: Fafo
Fafo-deltakere: Sissel Trygstad og Kristin Alsos
Sted: Demokratiscenen - jubileumsscene
Tirsdag 17/8 2021 09:30 - 10:30

En sterk «stat» og offentlig sektor berget oss gjennom pandemien….hva med framtiden?

En sterk «stat» og offentlig sektor berget oss gjennom pandemien….hva med framtiden? Samtale mellom Kristin Clemet, Gudmund Hernes og Trond Ellefsen, ledet av Knut Roger Andersen.

Arrangør: Delta
Fafo-deltaker: Gudmund Hernes
Sted: Madam Reiersen
Tirsdag 17/8 2021 16:30 - 17:30

Fire utfordringer for framtidens arbeidsliv i Norden. Har vi løsningene?

Hvilke utfordringer må løses i vårt framtidige arbeidsliv? Vi vet en god del om risikofaktorene.

Vi inviterer derfor partene i arbeidslivet og politikerne til å svare på hvordan de vil videreutvikle og styrke den nordiske arbeidslivsmodellen.

Nordisk ministerråd og Fafo
Fafo-deltaker: Kristin Alsos
Sted: Nordens telt
Onsdag 18/8 2021 12:00 - 13:00

Hva skal til for å få flere virksomheter og ansatte til å organisere seg?

Arbeidstakere og arbeidsgivere er tjent med et ryddig og organisert arbeidsliv. I Norge er organisasjonsgraden i arbeidslivet relativt høy, men tariffavtaledekningen går ned. Hvorfor er det slik? Hva er fordelene og ulempene med en tariffavtale sett fra begge sider av bordet? Hvordan vil organiseringen være i fremtidens arbeidsliv, og hvilke konsekvenser har det? Fafo-forsker Kristine Nergaard gir oss en oppsummering av den ferske rapporten Arbeidsgivere og tariffavtaler.

Arrangør: Hovedorganisasjonen Virke, YS
Fafo-deltaker: Kristine Nergaard
Sted: Sløydsalen
Onsdag 18/8 2021 14:00 - 14:30

Medbestemmelse i krisetid. Tillitsvalgtes rapport fra koronapandemien

Fafo har gjort vår undersøkelse. Den viser at pandemien har ført til en omfattende dugnadsinnsats for en rekke av Unios medlemmer i deres arbeidshverdag. Tre av fire tillitsvalgte svarer at pandemien har ført til merarbeid for medlemmene.   En ikke ubetydelig andel av disse har ikke blitt kompensert på noen måte for merarbeidet.

Denne studien viser med stor tydelighet at pandemien har påvirket den selvopplevde helsa til Unios medlemmer.

Du møter Unio-leder Ragnhild Lied, Unio-nestleder og nestleder i Norsk Sykepleierforbund, Silje Naustdal, og forskerne Sissel Trygstad og Rolf Andersen fra Fafo.

Arrangør: Unio
Fafo-deltakere: Rolf Andersen og Sissel Trygstad
Sted: Strand Café
Torsdag19. august kl 09.00 – 10.00

Hva vil Kina med Norge?

Håndteringen av demonstrasjonene i Hong Kong og internering av etniske uigurer har tydeliggjort Kinas manglende respekt for menneskerettigheter. Samtidig bidrar Kinas økonomiske aktivitet til global vekst og landet regnes som uunnværlig i klimakampen. Norge fortsetter forhandlingene om en frihandelsavtale og regjeringen Solberg trår varsomt i sin diplomatiske dialog med Kina. Hvordan skal Norge forholde seg et mektig og proaktivt Kina i global politikk og økonomi? 

Arrangør: Arendalsuka
Fafo-deltaker: Kristin Dalen
Sted: Hovedscenen - jubileumsscene
Torsdag 19/8 2021 11:00 - 12:15

Utenlandsk arbeidskraft: hvem er vi og hva trenger vi?

De siste 15 årene har det felleseuropeiske arbeidsmarkedet langt på vei visket ut landegrensene. Samtidig hører vi stadig om behovet for arbeidskraft innen samfunnskritiske funksjoner. Hvem og hvor mange vil det være behov for i årene som kommer for at Norge skal kunne utvikle industri, innovasjon og velferdstjenester?

Arrangør: Caritas Norge
Fafo-deltaker: Anne Mette Ødegård
Sted: Kulturkammeret
Torsdag 19/8 2021 15:15 - 16:45

  • Publisert: 02. august 2021