Skip to main content

Nyhet

Fafo søker forskningssjef

Vi søker en engasjert og aktiv forskningssjef med doktorgrad innenfor instituttets forskningstemaer og med kjernekompetanse på arbeidsliv. Søkeren må ha gode formidlings- og samarbeidsevner og bred erfaring med forskningsledelse, utvikling av prosjekter og samarbeid med eksterne miljøer, nasjonalt og internasjonalt.

Fafo søker en forskningssjef som sammen med instituttets medarbeidere kan styrke og videreutvikle Fafos ledende stilling innenfor arbeidslivs- og velferdsforskningen.


Forskningssjefen har et overordnet ansvar for instituttets faglige profil og utvikling, og en nøkkelrolle i å drive fram strategiske og tverrgående prosjekter, videreutvikle nasjonale og internasjonale institusjonsnettverk og bidra til kompetanseheving, oppfølging av doktorgradskandidater og kvalitetssikring.

 

Forskningssjefen rapporterer til daglig leder og inngår i instituttets ledergruppe. Stillingen er ledig omgående. Lønn etter avtale.

For opplysninger om stillingen, kontakt Tone Fløtten (email: , tlf: 22088609).

Søknadsfrist: 6/2 2015. Søknad sendes til Tone Fløtten.

  • Publisert: 23. januar 2015