Skip to main content

Nyhet

Flyktningekvinner med utdannelse. En ny sårbar gruppe for gjenbosetting?

To english version
Etter at Taliban nylig overtok makten i Afghanistan har det vært internasjonal oppmerksomhet om kvinner med utdanning og kvinner som er yrkesaktive eller kvinner som får beskyttelse fordi deres aktiviteter gjør dem til en utsatt gruppe. Fafos Ingunn Bjørkhaug har sammen med Kristin Bergtora Sandvik (UiO/PRIO), Adele Garnier (Université Laval, Canada) og Astrid Espegren (NORCE) skrevet et innlegg i Global Policy der de diskuterer hvilken betydning denne evakueringen av utsatte kvinner kan ha for fremtidens ordning med kvoteflyktninger.

Kvoteflyktningeordningen omfatter et svært begrenset antall og medfører vanskelige valg om hvem som skal få beskyttelse.

Forfatterne drøfter om dette er starten på en ny type kategori «sårbare kvinner», og hvordan dette kan påvirke fremtidens beskyttelsesregime.

  • Publisert: 15. september 2021