Skip to main content

Født selger – eller kan det læres?

  • Nyhet_Migrasjon, integrasjon og kompetanse |
  • 22. januar 2015
To english version
Kaja Reegård  har skrevet en ny artikkel om fagopplæring i salgsfaget. Lærlingene blir raskt kastet ut i arbeidsoppgaver, uten særlig instruksjon eller opplæring. Rådende litteratur på feltet omtaler slik praksis som læringshemmende, men Reegård finner at dette virker positivt på læring og selvtillit. Basert på intervjuer med lærlinger og deres sjefer, analyserer hun forhold som fremmer læring og faglig utvikling.Tilliten lærlingene blir vist, og ansvaret de tar, fører med seg opplevelser av mestring.
  • Publisert: 22. januar 2015