Skip to main content

Nyhet

SE I OPPTAK: Menneskehandel i norsk arbeidsliv

Fagfolk og media har i flere år meldt om grov utnytting i arbeidslivet – historier om underbetaling, tilbakeholdt lønn, elendige og uverdige boforhold og trusler. En ny Fafo-rapport viser at det hersker forvirring om grensene mellom grov sosial dumping og menneskehandel, at det er vanskelig å avdekke saker og problematisk å gi hjelp til ofrene. Onsdag 11. desember lanserte vi en rapport om temaet. Representanter for Arbeidstilsynet, NAV og politiet bidro med kommentarer.

  • Publisert: 10. desember 2019