Skip to main content

Nyhet

Se i opptak: Sammen om bolig – hvordan lykkes når den som skal bo kan medføre en voldsrisiko?

Kommunen har et omfattende ansvar for at også personer med rus- og psykiske helseplager som har en voldshistorikk skal ha et trygt sted å bo. Med utgangspunkt i et pågående prosjekt mellom Fafo og seks Oslo-bydeler rettet vi med et eget seminar søkelyset mot denne ofte krevende oppgaven. Blir kommunene sittende med for mye eneansvar for å sikre en trygg bosituasjon?

  • Publisert: 24. februar 2020