Skip to main content

Nyhet

Foreslår tiltak for å bedre Ugandas flyktningpolitikk

To english version

Denne artikkelen, skrevet av Ingunn Bjørkhaug, diskuterer hvordan Ugandas flyktningpolitikk skaper økonomisk profitt for noen, men fattigdom for andre. Resultatet er at «den åpne dørens politikk»  er på randen av kollaps.

Basert på 2013-data fra flyktningleiren Nakivale, og formulert som en dialog med forskning fra Oxford University Refugee Studies Centre, gir Bjørkhaug fire anbefalinger for hva ugandiske myndigheter, med hjelp fra det internasjonale samfunnet, bør gjøre for å begrense problemene hun peker på.

Anbefalingene tar for seg alternative tilnærminger til beskyttelse av flyktninger som tar sikte på å senke presset på jordfordeling, muliggjør en selvbåren tilnærming som beskytter vertsbefolkningen, og gir flyktninger en viss grad av selvhjulpenhet. 

  • Publisert: 11. september 2020