Nyheter
Gjest oss på onsdag: Framtida sett fra Kina
Ondag arrangerer Fafo et eget seminar om Kina. Utgangspunktet er deres motto for vertskapet av de olympiske leker – «sammen for en felles framtid». Hvordan ser denne framtida ut fra et kinesisk ståsted – og hvem er invitert når «vi» skal møte den «sammen»? Bidrar Kina til en mer inkluderende, tryggere og grønnere framtid?

To av Fafos forskere har også nylig gjestet NRKs radiostudioer for å snakke om henholdsvis Kinas Ukraina-politikk og landets innenrikspolitiske tanker om økonomisk fordeling.

14. mars 2022