Skip to main content

Nyhet

Håndheves reglene for innleie og midlertidige ansettelser godt nok?

  • Nyheter |
  • 21. august 2018
To english version

De siste årene har det blitt reist flere problemstillinger som gjelder adgangen til midlertidige ansettelser og innleie fra bemanningsforetak. På oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet skal Fafo se på behovet for videre avklaring av hvordan dagens regelverk skal håndheves. Vi skal også vurdere hvorvidt mekanismene som finnes er tilstrekkelig tilpasset dagens situasjon.

  • Publisert: 21. august 2018