Skip to main content

Nyhet

Hanne Cecilie Kavli ny daglig leder på Fafo

Hanne Cecilie Kavli blir ny daglig leder ved Fafo. Kavli overtar etter Tone Fløtten som har vært i stillingen siden 2015.

Onsdag 3. april vedtok styret at Hanne Cecilie Kavli tilbys jobben som Fafos daglige leder, og Kavli har takket ja. Fafos styreleder, LO-leder Peggy Hessen Følsvik, møtte torsdag instituttets ansatte og presenterte Hanne Kavli som Fafos nye daglige leder.

– I sin begrunnelse peker styret på at Hanne Cecilie Kavli har solid erfaring som forsker og leder. Med henne får Fafo en leder med svært god kjennskap til Fafo og instituttets omland, en dyktig formidler og erfaren relasjonsbygger. Samfunnet trenger kunnskapen som utvikles ved Fafo og styret er overbevist om at Kavli, med sine strategiske evner, er den rette til å videreutvikle Fafo, sier Peggy Hessen Følsvik. 

Hanne Cecilie Kavli har doktorgrad i sosiologi fra Universitetet i Oslo. I dag er hun forskningssjef ved Fafo med innvandring og integrering som spesialområde. Hun har arbeidet med en rekke temaer knyttet til velferds-, arbeidslivs- og integreringspolitikk. Kavli har en stor forskningsproduksjon, og hun har vært medlem i flere offentlige utvalg.

– Jeg tilnærmer meg denne oppgaven med stor respekt, samtidig som jeg gleder meg enormt til komme i gang med jobben. Fafos forskning er viktig og relevant, både for de som utformer politikk, og for de som skal omsette politikk til praksis i arbeidsliv og velferdsstat, sier Hanne Cecilie Kavli

– Jeg er veldig glad for at det er Hanne som skal overta denne stillingen og føler meg helt trygg på at styret har gjort et meget godt valg for Fafo, sier Tone Fløtten, som nå går tilbake til sin forskerstilling ved instituttet.

- Tone Fløtten har vært en stor ressurs som daglig leder og hun har styrket Fafos posisjon gjennom sitt virke. Jeg vil derfor få takke henne for den viktige jobben hun har gjort for Fafo gjennom en årrekke. Fafo ville ikke vært der instituttet er i dag uten hennes kunnskap, entusiasme og støe hånd på rattet, sier Peggy Hessen Følsvik.

  • Publisert: 04. april 2024