Skip to main content

Nyhet

Hanne Kavli om innvandrerkvinner og deltidsstillinger

To english version

Seniorforsker Hanne Kavli ble intervjuet på Dagsnytt atten fredag 18. mars, der hun beskriver resultater fra et prosjekt om innvandrerkvinners problemer med å bli integrert i arbeidsmarkedet.

  • Publisert: 21. mars 2016