Skip to main content

Nyhet

Hvordan vil politikken innen arbeidsliv og velferd utvikle seg de neste 15 årene?

Dette er ett av de store og vanskelige spørsmålene i denne rapporten, skrevet på oppdrag fra Nav. Stikkord er klimautfordringer, en aldrende befolkning, migrasjon og ny teknologi. Den norske økonomien er fremdeles solid, og det er tverrpolitisk enighet om de grunnleggende trekkene for velferdsstaten. Debatten vil sannsynlig dreie seg om hvilke virkemidler som er mest hensiktsmessige for å nå målene, om prioriteringer mellom ulike grupper og formål, og om tilpasning av utgifter og inntekter for å sikre velferdsstatens langsiktige bærekraft.

  • Publisert: 05. januar 2021