Nyheter
En guide til sykepenger og sykelønn

09. mai 2019

Hva har du rett på når du blir syk fra jobb? På Arbeidslivet.no har vi skrevet en gjennomgang av hvilke rettigheter og krav som gjelder for at du ikke skal rammes økonomisk av sykdom. I en annen artikkel presenterer vi en oversikt over hvordan enkelte tariffavtaler kan gi deg bedre vilkår enn lovens minstemål.