Nyheter
Fafo deltar i nytt nasjonalt senter for forskning om bolig og velferd
Fafo er ett av de samarbeidende forskningsinstituttene når Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) tar ledelsen for å etablere et nytt senter for forskning om bolig og velferd ved OsloMet. Senteret skal styrke kunnskapen om sammenhengen mellom boligmarkedet, lavinntekt og boforhold.

24. september 2021