Nyheter
Fafo-forskere bak Norges ILO-gave

11. juni 2019

Denne uka markerer ILO, FNs arbeidsorganisasjon, 100 år med arbeid for å gjøre arbeidslivet til et bedre sted for verdens befolkning. Både dette arbeidet og ILO selv er fundert i et trepartssamarbeid. Til arbeidskonferansen i Genève overrakte statsminister Erna Solberg mandag derfor en rapport om historien til det norske trepartssamarbeidet: Hvordan tok dette form, hva har vært effektene og hvordan kan det hjelpe oss inn i framtidas arbeidsliv?  Rapporten er skrevet av tre Fafo-forskere og finansiert av Arbeids- og sosialdepartementet og ILO.