Nyheter
Opptak fra Fafo-frokost 26. april: Matsikkerhet i norsk utviklingspolitikk

26. april 2019

Regjeringen har lansert en opptrappingsplan om klimatilpasset landbruk og matsikkerhet som har lagt grunnlaget for den kommende handlingsplanen for bærekraftige matsystemer i norsk utenriks- og utviklingspolitikk. På denne Fafo-frokosten lanserte vi en rapport med innspill til handlingsplanen.