Nyheter
Opptak fra Fafo-tv: Lønnsforskjellene øker - hvem har og hvem tar ansvar?

08. november 2016

Lønnsforskjellene øker, og lønna til de lavest lønte i privat sektor har mer eller mindre stått stille siden 2008. På dette seminaret ble det presentert to rapporter. En om lønnsfordelingen i privat sektor og en om sysselsettingen blant innvandrere.  Seminaret ble arrangeret i regi av Senter for lønnsdannelse.