Nyheter
Forskere skal bidra til bedre hjelp til voldsutsatte barn

23. januar 2020

Fafo har fått i oppdrag å følgeevaluere to ordninger rettet mot å forstå og hjelpe barn utsatt for vold og overgrep. Forskerne vil da være aktive deltakere i utformingen av disse verktøyene.