Nyheter
Gode på kompetanse når det gjelder

07. mai 2019

Ny teknologi, digitalisering og robotisering stiller store krav til omstilling og kompetanseutvikling i arbeidslivet. På oppdrag fra LO, har Fafo undersøkt hvordan privat sektors arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner på sentralt nivå forholder seg til tariffavtalenes bestemmelser på kompetanseområdet. Evnen til rask omstilling og kompetanseutvikling i etterkant av store teknologiske skifter eller lovendringer synes å være stor – selv om det daglige kompetansesamarbeidet ofte nedprioriteres.