Nyheter
Næringslivet som bistandsaktør

03. oktober 2016

I dette forprosjektet skal Inger Lise Skog Hansen (bildet), Mark Taylor og Arne Backer Grønningsæter se på næringslivet som bistandsaktør, med et særlig blikk på funksjonshemmede og deres deltakelse i arbeidslivet. Oppdragsgiver er Atlas-alliansen - Global bistand til funksjonshemmede.