Nyheter
Ny artikkel: Brede tjenestepensjonsordninger
«Brede ordninger» vil spille en sentral rolle i tariffoppgjørene i 2016. I denne artikkelen viser Jon M. Hippe og Sven Iver Steen hvordan dagens regelverk ikke er tilpasset en innføring av felles brede ordninger som omfatter flere foretak. De diskuterer endringsbehov og hvordan endringer kan gjennomføres i dagens regelverk. Artikkelen er publisert i Arbeidsrett 02/2015.

18. desember 2015