Nyheter
Ny studie om personer uten lovlig opphold i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand.
I norske storbyer lever det et ukjent antall irregulære migranter, altså personer som ikke har lovlig opphold. En ny studie fra Fafo viser at dette er en sammensatt gruppe med svært få rettigheter, og at den restriktive nasjonale politikken overlater uløste problemer til offentlig ansatte som møter dem på jobb.

02. juni 2021