Nyheter
Nytt prosjekt om redusert sykefravær i kommunene

15. september 2016

Fafo skal drive følgeforskning på et prosjekt i KS, som er rettet mot et utvalg kommuner med høyt sykefravær. "Ned med sykefraværet! IA-ledelse 2.0", heter prosjektet, som er et samarbeid mellom KS og NAV. Målet er å gi drahjelp til kommunenes eget arbeid med å redusere sykefraværet. Fafo-forskningen utføres av Lise Lien, og skal være ferdig i desember.