Nyheter
Økende selvsensur i norske medier?

15. januar 2015

Frykt for represalier fra religiøse grupper er ikke noe nytt. Spørsmålet er heller ikke om selvsensuren i media vil øke som følge av terroren i Paris, men hvor mye og med hvilken kostnad. Fafos forskningsleder Jon Rogstad stiller spørsmålet i en kronikk i Aftenposten.