Skip to main content

Nyhet

Kristine Nergaard utpekt som medlem i Holden 4-utvalget

Nyheter | 27. januar 2023 | Alf Tore Bergsli
Regjeringen har oppnevnt et nytt utvalg som skal se på utfordringer for den tradisjonelle norske lønnsdannelsen. Utvalget, ledet av professor Steinar Holden, skal vurdere om det er utviklingstrekk i økonomien som kan svekke oppslutningen om frontfagsmodellen.
Publisert: 27. januar 2023