Skip to main content

Nyhet

Kunnskapsløft for å unngå trøbbel i velferdsstatens grenseflater

Manglende samhandling i oppfølging av utsatte barn og unge er et problem. Ansvar kan bli skjøvet mellom tjenester, informasjon glippe, og ingen ta ansvar for helhet eller koordinering av tjenestene. Det kan gjøre at behov ikke oppdages tidlig nok og at barn og unge ikke får den bistanden de har behov for. Denne rapporten analyserer og drøfter hvordan kommunene kan unngå disse fallgruvene og sikre en mer helhetlig og tidlig innsats på oppvekstområdet.  Stikkord er samordning, tverrsektoriell innsats og innovasjon. Rapporten er skrevet på oppdrag for Utdanningsdirektoratet og 0–24-samarbeidet.

  • Publisert: 26. februar 2020