Nyheter
Godkjenning av utenlandsk kompetanse og diskriminering i arbeidslivet

I dette notatet gis en oversikt over dagens system for godkjenning av utdanning tatt i utlandet. I tillegg er det laget en kunnskapsstatus om diskriminerende barrierer i arbeidslivet. Notatet er skrevet av Henriette Lunde (bildet) og Jon Rogstad på oppdrag av Integreringsavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet.

20. april 2016