Skip to main content

Nyhet

Godkjenning av utenlandsk kompetanse og diskriminering i arbeidslivet

  • Nyhet_Migrasjon, integrasjon og kompetanse |
  • 20. april 2016
To english version

I dette notatet gis en oversikt over dagens system for godkjenning av utdanning tatt i utlandet. I tillegg er det laget en kunnskapsstatus om diskriminerende barrierer i arbeidslivet. Notatet er skrevet av Henriette Lunde (bildet) og Jon Rogstad på oppdrag av Integreringsavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet.

  • Publisert: 20. april 2016