Skip to main content

Nyhet

Medbestemmelse og medvirkning i krisetider

I mars 2020 traff Covid-19 Norge med full tyngde. Ingen visste da hvor lenge koronapandemien ville vare, hvor hardt den ville ramme det norske samfunnet, og hvilke innvirkninger dette ville få for norske arbeidstakere og virksomheter. Koronakrisa har satt den norske arbeidslivsmodellen og partssamarbeidet på prøve. I dette notatet undersøker vi hvordan tillitsvalgte i LO og Unio vurderer ulike sider av partssamarbeidet, slik det framsto våren 2020 og vinteren 2021.

  • Publisert: 27. april 2021