Skip to main content

Nyhet

Natta til 1. mai – med sosiologiske briller

To Fafo-rapporter tilbyr et høyst relevant innblikk i tematikken som skildres i sesongfinalen av «Makta».

Tolvte og trolig siste episode av NRKs TV-serie «Makta» omhandler ungdomsopprøret i Oslo på begynnelsen av 80-tallet. Episoden plasserer oss midt i opptøyene som preget hovedstaden i noen få år mellom 1978 og 1983. «Natta til 1. mai» ble et begrep og et slagord – var man på vei til 1. mai-tog i 1981 kunne man på morgenen ennå kjenne lukt av tåregass på Karl Johan.

To Fafo-rapporter fra instituttets tidlige år kan fortelle både om hva som foregikk, og hvordan hendelsene kunne forstås av storsamfunnet. Rapportene brukes da også som kilder i NRKs faktagjennomgang om episoden.

Begge rapportene kan fritt lastes ned og leses ved å følge lenkene under artikkelen.

Skjermbilde fra «Makta» episode 12. Copyright: Motlys/Novemberfilm/NRK

SCENE FRA «MAKTA» episode 12. Copyright: Motlys/Novemberfilm/NRK

1. «Det nye ungdomsopprøret» (1985)

Undertittel: «En sosiologisk undersøkelse av ungdomsopptøyene i Norge 1978–84»

«Natt til 1. mai 1978 brøt det ut opptøyer blant ungdom i Oslo. Dette ble de første av flere opptøyer i Oslo og andre steder i landet. Denne tilsynelatende «bølgen» av uro og opptøyer reiste flere spørsmål: Dreide det seg om et nytt ungdomsopprør? Hvorfor skjedde det nå? Var det et signal om en drastisk forverring av ungdommens kår?

Disse og andre spørsmål blir tatt opp i boken. Det gis en tolkning av hva som skjedde de forskjellige stedene og av hvorfor det skjedde. De ulike oppfatningene av hva som skjedde blir satt mot hverandre, og det blir drøftet hvilke konsekvenser oppfatningene fikk for senere hendelser. Spørsmålet om hvorfor det ble opptøyer diskuteres i lys av samfunnsvitenskapelige teorier, og sammenhengen mellom forklaringstype og valg av tiltaksstrategi blir også belyst.

Med utgangspunkt i opptøyene tas det også opp en del generelle problemstillinger. Blant annet drøftes politiets og massemedias betydning for ungdomsfenomenere som opptøyer, hvordan ulike profesjoner «kjemper» for sine definisjoner og forklaringer av fenomenet og hvilke konsekvenser ulike tiltak innen ungdomssektoren kan ha.»

2. «Natta til 1. mai» (1985)

Undertittel: «En undersøkelse av opptøyene i Oslo sentrum natt til 1. mai 1978–84»

«I syv år har det vært opptøyer i Oslo sentrum natt til 1. mai. Opptøyene har hatt en spennvidde fra en kortvarig konfrontasjon mellom en liten gruppe ungdommer og politiet til timelange kamper med flere tusen til stede i sentrum, oppbud av 800 polititjenestemenn, arrestasjoner av flere hundre ungdommer, bruk av tåregass, knusing av butikkvinduer og hærverk i millionklassen.

Rapporten tar for seg natt til 1. mai opptøyene de syv årene fra 1978 til og med 1984. Innfallsvinkelen er de beskrivelser og fortolkninger av opptøyene som har fremkommet i pressen.

Rapporten beskriver og vurderer tre dimensjoner ved opptøyene:

    Hva skjedde de ulike årene?

    Hvorfor kunne det skje?

    Hva kan gjøres av tiltak for å forhindre og begrense opptøyene?

Rapporten er avsluttende rapport på prosjektet «Ungdom og opptøyer». Prosjektet har vært finansiert av Forbruker- og administrasjonsdepartementet og av Kultur- og vitenskapsdepartementet.»

Se også tidligere nyhetssak på Fafo.no: «Opptøyer i Oslo natt til 1. mai»

  • Publisert: 12. februar 2024