Skip to main content

Nyhet

Ni av ti LO-tillitsvalgte frykter større ulikhet

Ni av ti tillitsvalgte mener at koronapandemien vil føre til økt økonomisk ulikhet i Norge, ifølge LOs tillitsvalgtpanel. Åtte av ti tillitsvalgte mener det er behov for sterkere virkemidler for å hjelpe bedrifter som er rammet av krisa. Samtidig vises det ganske stor tiltro til myndighetenes håndtering. Når det gjelder troen på at velferdsstaten klarer å ta seg av de svakeste gruppene, er imidlertid bekymringen langt større.
  • Publisert: 03. mai 2021