Skip to main content

Nyhet

Norad berømmer Fafo og Strømmestiftelsen for faglig mot

Norad inviterte nylig til møte om et metodeløft i bistanden. I en kronikk i Bistandsaktuelt framhever to av direktørene Fafos randomiserte kontrollerte studie av Strømmestiftelsen i Niger: «Det kreves ikke så rent lite mot av Strømme å utføre en slik studie. Organisasjonen ga forskerne full frihet, og de designet en studie som oppfyller de mest stringente krav. Forskerne kunne ha funnet at hurtigskolene ikke virket – og de ville i så fall ha publisert nettopp det som sitt funn.»
  • Publisert: 29. april 2022