Skip to main content

Nyhet

Ny artikkel: Har valget mellom formelle og uformelle møter betydning for tillitsvalgtes innflytelse?

To english version

Ansattes rett til medvirkning og medbestemmelse er et sentralt element i den nordiske arbeidslivsmodellen. Rettighetene utøves både gjennom tillitsvalgte og verneombud, såkalt representativ deltakelse så vel som direkte av den enkelte ansatte gjennom individuell deltakelse. I denne artikkelen er det den representativ deltakelsen i norske bedrifter i privat sektor som studeres, og om det har betydning hvordan slik deltakelse organiseres: Er tillitsvalgtes vurdering av innflytelse på bedriftsnivå avhengig av om møtene med ledelsen er formelle eller uformelle?

  • Publisert: 11. april 2022