Skip to main content

Nyhet

Ny artikkel om utviklingen av lærlingordningen i Norge, Sverige og Danmark

Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder har publisert en ny artikkel i tidsskriftet Transfer. I artikkelen analyserer de hvordan lærlingordningens plass i yrkesutdanningssystemene i de tre landene har utviklet seg fra slutten av 1970-tallet og fram til i dag. Forfatterne argumenterer for at ulike strategier blant partene i arbeidslivet, spesielt på arbeidstakersiden, er en viktig del av forklaringen på utviklingen av  ulike yrkesutdanningssystemer i Norden i løpet av de siste 40 årene.

  • Publisert: 04. mars 2020