Skip to main content

Ny Fafo-rapport: Den norske arbeidslivsmodellen i endring

  • Nyhet_Arbeidsliv og arbeidsmarked |
  • 22. januar 2015
To english version

Hvordan virker ordningene for medbestemmelse og medvirkning i et arbeidsliv der organiserings- og eierformene er i endring? Rapporten har undersøkt hvordan partssamarbeidet fungerer i dagligvarehandelen og i transportbransjen. Den gir et bilde av hvordan medbestemmelse oppleves i bedrifter som er anbudsutsatt eller organisert som konsern, kjede og franchise. Forfattere er Anne Inga Hilsen og Ragnhild Steen Jensen.

Rapporten tar for seg to case i varehandelen, både butikker som er med i en kjede og butikker som er franchiseorganisert. I transportbransjen (persontrafikk) er det betydningen av kontrakter og anbudsstyring som er tema. Rapporten er basert på intervjuer med tillitsvalgte og ledere i virksomhetene, samt med representanter for de sentrale organisasjonene på arbeidstaker- og arbeidsgiversiden. I transportbransjen inngår også intervjuer med representanter fra to fylkeskommunale trafikkselskaper.
  • Publisert: 22. januar 2015