Skip to main content

Nyhet

Ny Fafo-rapport: Fagforbundets ungdomsbarometer 2021

Fagforbundets ungdomsbarometer ble gjennomført for første gang i 2017. Nå foreligger en ny utgave som skriver seg fra 2021. Det har dermed vært mulig å måle utviklingen i ungdommens synspunkter i løpet av en fireårsperiode.
Det viktigste for dagens ungdom er å få en jobb som sammenfaller med egne interesser og utsikter til fast jobb. Høy lønn og status spiller en mindre rolle. Det er heller ingenting som tilsier at fagbevegelsens betydning blir mindre i årene framover. Interessen for og holdningene til fagorganisering sammenfaller i stor grad med den mer «voksne» befolkningen. Rundt halvparten av de yrkesaktive ungdommene er fagorganisert, noe som er på samme nivå som blant arbeidstakerne totalt sett. Boligpolitikk og bekjempelse av rasisme og fremmedfrykt er blant de aller viktigste politiske sakene for 16–25-åringene.
  • Publisert: 21. oktober 2022