Skip to main content

Nyhet

Ny Fafo-rapport om bransjespesifikk seniorpolitikk

Over de siste 5-6 årene har Senter for seniorpolitikk (SSP) iverksatt flere kartleggingsprosjekter for å dokumentere hvordan det er å være senior i ti ulike bransjer og yrker. I en ny Fafo-rapport har Fafoforskerne Tove Midtsundstad og Anne Inga Hilsen sammen med professor ved Lunds universitet  Kerstin Nilsson, oppsummert, konkretisert og vurdert de utfordringer og muligheter som er dokumentert for ti bransjer og yrker. 
Seks generelle seniorpolitiske virksomhetsstrategier konkretiseres og drøftes, før det for hver av bransjene presenterer eksempler på bransjespesifikke arbeidsplasstrategier og –tiltak. Avslutningsvis oppsummeres kunnskap om hva som kan være hensiktsmessige prosesser, strategier og verktøy å ta i bruk lokalt for å lykkes med seniorpolitikken.
  • Publisert: 09. november 2022