Skip to main content

Nyhet

Ny Fafo-rapport om kommunenes innsats mot arbeidslivskriminalitet

Nyhet_Arbeidsliv og arbeidsmarked | 13. februar 2017

Hva gjør kommunene for å bekjempe arbeidslivskriminalitet? Med innkjøp av varer og tjenester for 183 milliarder kroner årlig, har det stor betydning at leverandører og underleverandører følger lover og regler. Tiltakene er i hovedsak knyttet til rollen som innkjøper. Rapporten er skrevet av Fafo-forskerne Rolf K. Andersen og Beate Sletvold Øistad, sammen med Emil Cappelen Bjøru og Maja Tofteng ved Samfunnsøkonomisk analyse.

Publisert: 13. februar 2017